AKORDEON ART 2017


Stari sajt Akademije


Akordeon Art 2010-2016


Izbori u zvanja


Izvještaji komisija o izborima u akademska zvanja nastavnika i saradnika Muzičke akademije dostupni su u priloženim dokumentima. Više informacija...
Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora je u priloženom dokumentu. Više informacija...
Izvještaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora je u priloženom dokumentu. Više informacija...
Izvještaj komisije za izbor u zvanje asistenta po konkursu objavlјenom u dnevnom listu „Glas Srpske“ 18.01.2017. Uža naučna/umjetnička oblast: Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) i užu oblast obrazovanja Muzička interpretacija (predmet: Violina). Više informacija...
Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje je u priloženom fajlu. Više informacija...