AKORDEON ART 2017


Stari sajt Akademije


Akordeon Art 2010-2016


Gordana Milanović


Gordana Milanović – Sekretar Akademije, rođena 24.02.1960. u Foči, srednju Medicinsku školu završila u Foči. Zatim upisala Pravni fakultet u Sarajevu. Od 1992.g. radila na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao diplomirani pravnik – Sekretar fakulteta, 2010.g. prelazi na Muzičku akademiju Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje i danas radi.