AKORDEON ART 2017


Stari sajt Akademije


Akordeon Art 2010-2016


Prvi ciklus studija - Odsjek za solo pjevanje


Osnovni studij na ovom Odsjeku traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje - diplomirani muzičar – solo pjevač.

Uslovi upisa na studij

Na Odsjek za solo pjevanje mogu da konkurišu kandidati sa završenim odgovarajućim obrazovnim profilom srednje muzičke škole.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu kvalifikacione ispite.

1. Ispit iz solo pjevanja
  • jedna pjesma ili arija XVII ili XVIII vijeka,
  • jedna arija iz oratorijuma ili kantate,
  • jedna pjesma autora XIX vijeka,
  • jedna pjesma autora XX vijeka,
  • jedna pjesma jugoslovenskog ili slovenskog autora,
  • jedna operska ili koncertna arija po slobodnom izboru.

Program se izvodi napamet.

2. Ispit iz solfeđa
  • usmeni ispit, gradivo srednje muzičke škole
Nastavni plan Odsjeka za solo pjevanje
Informator za studente