AKORDEON ART 2017


Stari sajt Akademije


Akordeon Art 2010-2016


Prvi ciklus studija - Odsjek za gudačke instrumente - violina


Osnovni studij na ovom Odsjeku traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje - diplomirani muzičar - VIOLINISTA.

Uslovi upisa na studij

Na Odsjek za gudačke instrumente - Violina mogu da konkurišu kandidati sa završenim odgovarajućim obrazovnim profilom srednje muzičke škole.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu kvalifikacione ispite.

1. Ispit iz violine
  • dvije etide,
  • dva stava iz Bahovih solo partita ili sonata,
  • jedan koncert.

Program se izvodi napamet.


2. Ispit iz solfeđa
  • jednoglasni pismeni diktat,
  • usmeni dio – gradivo srednje muzičke škole.
Nastavni plan Odsjeka za gudačke instrumente - Violina
Informator za studente